Välkommen till Marks TK där varje rörelse gör skillnad. Under maj - augusti 2024 uppdaterar vi hemsidan
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Marks Tennisklubb
Tennis

Styrelsen 2024-2025

 

Ordförande

Ewa Quicklund

Kassör/vice ordf.

Annika Marmander

Sekreterare

Linda Collstedt

Ledamot

Björn Lindstrand

Ledamot

Kristin (Titti) Gunnarsson

Suppleant

Amanda Gunnarsson

Suppleant

Constantine Ciorascu

Anläggningen
Tygrikeshallen har två tennisbanor inomhus med plexipave. 
Utomhus finns fyra grusbanor i naturskön miljö. Utomhusbanorna öppnas vanligen under första veckan i maj. I år öppnades dem den 5 maj 2024.
KOMMITTEER (under framtagning)

DIREKTIV/UPPLÄGG

Samtliga kommittéer ska, om möjligt, ha med en representant från styrelsen.

Samtliga medlemmar har möjlighet att delta.

Kommittéerna ska arbeta på uppdrag av styrelsen

Kommittéerna ska ha minst X möten per år. Mötena ska protokollföras och delas med styrelsen.

Kommittéernas arbete och uppdrag utvärderas löpande, och vid behov, omarbetas en gång per år.

 

 

TRÄNINGSKOMMITTÉN

 • Planerar och driver tillsammans med Marks TK:s tränare all ordinarie träning.
 • Ansvarar för att det finns ett aktuellt schema för ordinarie träning.
 • Gör utskick och hanterar alla intresseanmälningar.
 • Ansvarar för kontakt med tränare för rätt matchning av träningsgrupp.
 • Ansvarar för att det finns en nära dialog med föräldrar och spelare exempelvis genom föräldramöten och tränarmöten.
 • Vid behov stöttar kommittén den löpande/dagliga verksamheten.

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN

 •    Planerar och driver tillsammans med Marks TK:s tränare tävlingar, seriespel och klubbmästerskap.

 

KIOSK- & EVENTKOMMITTÉN
 • Driver och planerar kiosk vid tävlingar samt våra event.
 • Kommittén ansvarar tillsammans med tränare för avslutningar och andra sammankomster samt lägerverksamhet.

 

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN

 • Driver tillsammans med styrelsen planering och frågor kring drift och underhåll av utebanorna.

 

INFORMATION- & KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉN

 • Driver bland annat frågor kring hemsida, kommunikation, sociala medier etc.

 

SPONSRINGSKOMMITTÉN

 • Arbetar kontinuerligt med att ta fram relevanta sponsorpaket i linje med klubbens behov och verksamhet.
 • Gruppen ser till att information och avtal finns på plats, sköter praktiska uppgifter och kontakter med leverantörer.
 • De tar även fram införsäljningsmaterial, gör utskick och kontaktar företag. Kommittén ansvara även för eventuell försäljning av bingolotter mm.
Klubbens historia

Tennisen i Mark har en lång tradition. Kinna TK är den äldsta föreningen bildad 1932. I Skene är tennisklubbshistoriebeskrivningen något mer komplicerad. Skene tennisförening är äldst och bildades 1934. I den av Svenska TF 1938 utgivna jubileumsboken finns bild på föreningens cementtennisbana som låg på Galgabacken i Skene. I slutet på 40-talet övergick verksamheten efter det byggts en grustennisbana på Vävarevallen som en sektion i Skene IF. 1958 togs sektionsverksamheten över av en fristående tennisförening som fick namnet Skene TK.


Idag lever denna tradition vidare då dessa föreningar 1984 tillsammans bildade Marks TK. Ett betydande landmärke under tennisens utveckling i trakten utgör den av Kinna TK uppförda tennishallen, som byggdes 1939 och under pompa och ståt mitt under brinnande ofärd ute i världen invigdes 1940. Byggnadskostnaden uppgick till 40 000 kr. Medlemsantalet vid denna tid var 76 och ökade de närmaste åren till 110. I slutet av 30 och början av 40-talet gästades klubben flera gånger av Kalle Schröder och Nisse Rohlson. 1949 hade man storfrämmande i form av det ungerska DC-laget med elegante Josef Asboth och kraftfulle Andras Stolpa som i en match utmanade Torsten Johansson och Sven Davidsson. Den sistnämnde tog för övrigt sitt första DM-tecken för Västergötland i gamla tennishallen. Hur det gick i matchen? Svenskarna segrade i alla matcherna inför en publik på 500 personer. 


En av de första svenska heltidstränarna i tennis fanns i Kinna under åren 1956-1963 och hette Rune Sjöfeldt. Under dennes ledning fostrades duktiga spelare som 1960 också hade förmånen att hämta lärospår av den amerikanske tränaren Bill Luffler. I slutet av 1970-talet var det ånyo dags för tennisgala i Mark. Den det året i Stockholm Open så framgångsrike Leif Johansson (han hade eliminerat Stan Smith) gästade tillsammans med ”den gamle” Janne Lundqvist tennishallen för uppvisningsmatch. Det sägs att Leffe slog några helt underbara ”under head”-servar inför en begeistrad tennispublik på 225 personer. I slutet av 1970-talet återupptogs det av Rune Sjöfelt påbörjade mera organiserade ungdomsarbetet att utvecklas och flera aktiva spelare utbildades till s.k. Steg tränare och snart var intresset bland ungdomar så stort att bantillgången blev en begränsad faktor. Efter ett förberedande arbete med planer för tillbyggnad av gamla tennishallen påbörjades ett samarbete mellan de olika klubbarna i kommunen som 1981 ledde till att Skene och Kinna TK slog ihop sina ungdomsverksamheter. 1984 bildade dessa båda klubbarna den nuvarande klubben Marks TK. Arbetet med planerna på att utöka bantillgången skedde parallellt och med god hjälp av Marks kommun ledde det till att vi 1987 kunde flytta in i en egen hall med tre banor. Fyra år senare kompletterades hallen med en bana. Ungdomsverksamheten växte och tennisskolan med en från början fåraårig tennisutbildning och intagning i åldersintervallet 6-9 år räknades som mest 120 elever med regelbunden tränarledd tennisträning två gånger/vecka. Ur denna rekryterades ungdomar till tävlingsjuniorverksamheten som brukar omfatta mellan 50 och 70 ungdomar. De idrottsliga framgångarna har krönts av att klubben sedan mitten av 80-talet har figurerat i ca 20 SM finaler samt ett otal semifinaler och kvartsfinaler. Detta gör att vi är en av de dominerande juniortennisklubbarna i Västergötland genom historien. Framgångsreceptet har utgjorts av en riktad offensiv såväl på tennisbanan (ta bollen tidigt) som på de invanda etablerade synsätten vad avser vägen mot det möjliga. Drömmen om en komplett anläggning för såväl inne som utetennis samlad på en plats förverkligades 1993 då de fyra första grusbanorna bakom hallen kunde tagas i bruk. Det har efter det även kompletterats med ytterligare två banor.


Bland framstående tennisspelare som fostrats i klubben kan nämnas alla 5 syskonen Kareld med yngsta sonen Johan i spetsen. Tobias Eliasson, John Anden, Karin Andersson, Melker Ekberg, Johan Landh, Klas Andersson mm kan även de räknas in som spelare som tillhört yppersta eliten i Sverige i sina åldersklasser. Framtiden får utvisa vilka av dagens Marks TK spelare som kommer skriva in sig i klubbens historiebok.

 
Följ oss på sociala medier
Sponsorer